Bílá Třemešná  


  ..... dovolená trochu jinak!

Administrace
Vstup do administrace
 


Braunův Betlém


Barokní sochy můžete spatřit v přírodě na chlumu mezi Dvorem Králové a Kuksem. Jedná se o jedinečnou přírodní galerii plastik vzniklou mezi léty 1723-1732 z popudu hraběte F.A.Šporka, založenou na myšlence výtvarného ztvárnění přírodních skalních útvarů. Šporkovým cílem bylo vytvořit rozlehlý přírodní park s organicky zakomponovanými plastikami i architekturou, aby vznikl jakýsi okrsek pro meditace. Svou roli sehrála i Šporkova touha po originalitě, i spory se žírečskými jezuity, jimž se stal areál trnem v oku.
Autorem rozsáhlé sochařské výzdoby je Matyáš Bernard Braun (1684-1738) se svojí dílnou. Areál je nejen vrcholem Braunovy umělecké tvorby, ale zároveň světovým unikátem, jednou z nejzajímavějších a nejhodnotnějších památek barokního umění.

Dnes je z celého areálu zachován jen zlomek jeho původní podoby. Mimo pousteven, kaple sv. Kříže a dalších drobných staveb a plastik tu stávala skupina Krista pokoušeného Ďáblem, ukřižovaný Kristus malovaný na dřevě, dále "alej sedmi studánek" s fontánami z růžového mramoru. Do špitální zahrady v Kuksu byly později přemístěny sochy Velkého křesťanského bojovníka "Miles Christianus", sv. Jeronýma se lvem a Anděl Gloria. Dnes ztracená je skupina Hagarna v poušti. Všechny sochy byly původně barevně pojednány - polychromovány. K devastaci a zániku části výzdoby došlo krátce po Šporkově smrti v r. 1738, za vpádu vojsk ve válkách o dědictví rakouské. Škody vznikly i v souvislosti se stavbou pevnosti Josefov v létech 1781-1787, kdy se v okolí těžil kámen. Virtuální procházku Braunovým Betlémem můžete zažít zde.
Printer Friendly Page


Aktuální čas
 
Nezapomeňte
Včera měl svátek Jaromír
Dnes má svátek Zlata
Zítra má svátek Andrea

Pošlete jim aspoň Pozdrav!
 
Teplota na zahradě
°C
 
Náhodná fotografie
Zvičina Raisova Chata
 
Syndicate
TOPlist
 
Powered by Xoops | Designed by Incama | Created by flaesh'

 .. relaxace
      .. rekreace