Bílá Třemešná  


  ..... dovolená trochu jinak!

Administrace
Vstup do administrace
 


Braunův Betlém


Barokní sochy můžete spatřit v přírodě na chlumu mezi Dvorem Králové a Kuksem. Jedná se o jedinečnou přírodní galerii plastik vzniklou mezi léty 1723-1732 z popudu hraběte F.A.Šporka, založenou na myšlence výtvarného ztvárnění přírodních skalních útvarů. Šporkovým cílem bylo vytvořit rozlehlý přírodní park s organicky zakomponovanými plastikami i architekturou, aby vznikl jakýsi okrsek pro meditace. Svou roli sehrála i Šporkova touha po originalitě, i spory se žírečskými jezuity, jimž se stal areál trnem v oku.
Autorem rozsáhlé sochařské výzdoby je Matyáš Bernard Braun (1684-1738) se svojí dílnou. Areál je nejen vrcholem Braunovy umělecké tvorby, ale zároveň světovým unikátem, jednou z nejzajímavějších a nejhodnotnějších památek barokního umění.

Dnes je z celého areálu zachován jen zlomek jeho původní podoby. Mimo pousteven, kaple sv. Kříže a dalších drobných staveb a plastik tu stávala skupina Krista pokoušeného Ďáblem, ukřižovaný Kristus malovaný na dřevě, dále "alej sedmi studánek" s fontánami z růžového mramoru. Do špitální zahrady v Kuksu byly později přemístěny sochy Velkého křesťanského bojovníka "Miles Christianus", sv. Jeronýma se lvem a Anděl Gloria. Dnes ztracená je skupina Hagarna v poušti. Všechny sochy byly původně barevně pojednány - polychromovány. K devastaci a zániku části výzdoby došlo krátce po Šporkově smrti v r. 1738, za vpádu vojsk ve válkách o dědictví rakouské. Škody vznikly i v souvislosti se stavbou pevnosti Josefov v létech 1781-1787, kdy se v okolí těžil kámen. Virtuální procházku Braunovým Betlémem můžete zažít zde.
Printer Friendly Page


Aktuální čas
 
Nezapomeňte
Včera měla svátek Lucie
Dnes má svátek Lýdie
Zítra má svátek Radan a má svátek Radana

Pošlete jim aspoň Pozdrav!
 
Teplota na zahradě
°C
 
Náhodná fotografie
Hrad Pecka
 
Syndicate
TOPlist
 
Powered by Xoops | Designed by Incama | Created by flaesh'

 .. relaxace
      .. rekreace