Bílá Třemešná  


  ..... dovolená trochu jinak!

Administrace
Vstup do administrace
 


Vycházky

Trasa na Zvičinu č.1

Od domu vyjdeme nahoru po silnici na konec obce. Silnice pokračuje lesem do kopce na křižovatku silnic s odbočkou na obec Třebihošť. Tuto křižovatku přechází žlutá turistická značka, po které odbočíme ze silnice vpravo a jdeme po polní cestě mírně do kopce k lesu. Přes les se stále držíme žluté značky. Za lesem se nám vlevo otevře výhled do kraje nad obcí Třebihošť. Jdeme stále rovně po spodním okraji lesa až ke kamennému smírčímu kříži, kde žlutá značka končí a zprava z lesa přichází zeleně značená trasa. Toto místo se nazývá „pod Pernou“ a je odtud vidět část Polabí s Kunětickou horou, Opatovickou elektrárnou, s městy Hradec Králové a Pardubice. Pokračujeme stále do kopce podél okraje lesa, tentokrát však už po zelené značce. Z nejvyššího bodu na rohu lesa polní cesta mírně klesne do „sedla pod Zvičinou“ a v zatáčce se napojí na úzkou asfaltku, značenou modře, vedoucí z Třebihoště do obce Zvičina. Tato silnička je prubířským kamenem všech cyklistů a do Třebihoště bychom se na kole dostali z oné křižovatky na začátku popisované trasy, kterou přechází žlutá značka. Po zelenomodře značené silnici pokračujeme ke kapličce a za samostatně stojící chalupou obě značky odbočují na polní cestu vpravo. Projdeme cípem lesa a objevíme se u telekomunikační věže na vrcholu Zvičiny. Na Zvičině si můžeme prohlédnout malý kostelík nebo se jít podívat na louku v horní části sjezdovky, odkud je výhled na celé Krkonoše. Od Raisovy chaty je výhled ve směru na Pecku a Novou Paku a v dáli je možno spatřit Ještěd. Raisova chata je vyhlášena dobrou kuchyní a může se pochlubit otáčecí věží panoramatické rozhledny z roku 1926, ze které lze za pěkného počasí přehlédnout více než třetinu Čech. Obzor lemují Jizerské hory, Krkonoše a Orlické hory. Směrem do vnitrozemí můžeme spatřit Milešovku, Petřín v Praze, Železné hory. Je vidět Vrchlabí, Dvůr Králové n.L. Hradec Králové, Kunětickou horu. Pro sestup do Bílé Třemešné můžeme zvolit červeně značenou trasu vedoucí přes Lázně pod Zvičinou, kde je dnes hotel s převážně holandskou klientelou.

Trasa na Zvičinu č.2

Od domu vyjdeme opět nahoru po silnici, ale nedojdeme po ní až na konec obce. Při první příležitosti zabočíme ostře vpravo do kopce po asfaltové cestě mezi domy. Po 150-ti metrech na další křižovatce cest narazíme na zelenou značku přicházející z obce. Dáme se po ní vlevo po šotolinové cestě vedoucí do kopce kolem chat až k lesu, kde cestu křižuje lyžařský vlek s osvětlenou sjezdovkou. Za sjezdovkou nepokračujeme po červeně značené široké vozové cestě, ale ještě před závorou odbočuje zelená značka po úzké lesní pěšině mírně vlevo do kopce. Po této značené cestičce projdeme pod odrazovým bubnem starého skokanského můstku a po 1 km vyjdeme z lesa u smírčího kříže, kde zleva podél lesa přichází žlutá značka, která zde končí. Z tohoto místa pokračujeme po zelené značce vpravo a další trasa až na vrchol Zvičiny je totožná s trasou č.1

Trasa na Zvičinu č.3

Od domu vyjdeme po silnici a stejnou cestou popsanou v trase č.2 se dostaneme až před sjezdovku. V tomto místě přichází zprava dole od nádraží přes pastviny červená turistická značka, která za sjezdovkou a závorou pokračuje po široké vozové cestě k hotelu do Lázní pod Zvičinou. Projdeme podél hotelového lyžařského vleku a skokanského můstku, který míval umělý povrch a byl před lety poškozen vichřicí a vejdeme červeně značenou cestou nad jezírkem do lesa. Přes sedlo pokračujeme až na Zvičinu. Asi kilometr před vrcholem, těsně pod nejstrmější částí trasy, procházíme kolem slabého pramínku vody, nad kterým byl roku 1923 vytesán ve skále drak.
Od hotelu v Lazních pod Zvičinou můžeme alternativně opustit značenou červenou trasu a po lesní asfaltové silnici, oblíbené hlavně cyklisty a vedoucí převážně po vrstevnici, dorazíme po 1 km k dolní stanici zvičinské sjezdovky. Při pravém okraji vede pěšina, kterou používají paraglidisté, strmě až na vrchol.

Na Zvičinu lze vyjet ze tří směrů i autem. Z Bílé Třemešné přes obec Třebihošť nebo přes Dolní a Horní Brusnici. Třetí trasa vede z Miletína přes Chroustov a je mírnější, zároveň však nejdelší.

Výlet na Braunův betlém a do Kuksu

Tento sochařský skvost zasazený do přírody můžete navštívit autem (10 km) nebo si můžete udělat s dětmi hezký výlet vlakem. Stačí popojet jen dvě zastávky z Bílé Třemešné a vystoupit na malé stanici bez výpravčího Žíreč, kde se ani nedají koupit zpáteční jízdenky. Možná i tabule odjezdů vlaků bude poškozena natolik, že z ní ani nevyčtete, kdy Vám to jede zpět. Proto je třeba zjistit tyto informace již na nádraží v Bílé Třemešné. Od železničního přejezdu u zastávky v Žírči vede po silnici do kopce červená značka, která po chvíli před zatáčkou odbočí vlevo do lesa přímo k Braunovu betlému. Po pár stech metrech přijdete přímo před uměle vytesanou jeskyni. Jednotlivé sochy jsou rozmístěny kolem pěšiny vlevo i vpravo od jeskyně. Vlevo můžete po červené značce po 3 km dorazit na zámek Kuks, kde se setkáte se souborem Braunových soch, představujících lidské cnosti a neřesti a rozhodně stojí za to absolvovat jeho prohlídku včetně barokní lékárny.
Jsou zde dvě restaurace, jedna zámecká a druhá obyčejnější v obci na druhém břehu Labe, kde bývaly lázně. Vede k ní schodiště, po jehož stranách jsou kaskády s protékající vodou. Pro cestu zpět využijte železniční zastávku nahoře ve stráni za zámeckou zahradou, odkud stačí popojet tři stanice do Bílé Třemešné. Pokud se při výletu chcete spolehnout na svůj vůz, musíte dojet přes Dvůr Králové nad Labem do obce Žíreč a v polovině obce odbočit vpravo na Hřibojedy. Po 1 kilometru dojedete k železničnímu přejezdu se zastávkou, o které již tady byla zmínka. Projedete lesem serpentinami na kopec a při výjezdu z lesa je vlevo velké parkoviště, odkud vede k betlému žlutá značka.
K zámku Kuks se musíte vrátit autem do Žírče, kde vjedete vpravo na hlavní silnici. Po 2 kilometrech za vsí nepřehlédněte úzkou odbočku na Kuks vlevo dolů k řece. Přes železný most se dostanete přes Labe a po 1 kilometru již uvidíte zámek.

Printer Friendly Page


Aktuální čas
 
Nezapomeňte
Včera měl svátek Jaromír
Dnes má svátek Zlata
Zítra má svátek Andrea

Pošlete jim aspoň Pozdrav!
 
Teplota na zahradě
°C
 
Náhodná fotografie
Lyžování
 
Syndicate
TOPlist
 
Powered by Xoops | Designed by Incama | Created by flaesh'

 .. relaxace
      .. rekreace